over boeklog

Boeklog is een losjes en strikt persoonlijk digitaal experiment, dat lopen blijft zolang de Googles en Facebooks van deze wereld online ook nog wat speelruimte overlaten voor een man met een site zonder winstoogmerk, of ander plat commercieel doel.

In de periode 2005 – 2014 was boeklog mijn publieke leesdagboek — en een beginselverklaring uit die tijd staat hier. De lessen die deze tien jaar met hun drieduizend boeken me bracht worden hier verteld.