over boeklog

Boeklog is een losjes en strikt persoonlijk digitaal experiment, dat lopen blijft zolang de Googles en Facebooks van deze wereld online ook nog wat speelruimte overlaten voor een man met een site zonder winstoogmerk, of ander plat commercieel doel. Noem het een permanent sociaal-cultureel onderzoek zonder de pretentie dat dit ooit een eeuwig antwoord zal opleveren.

In de periode 2005 – 2014 was boeklog mijn publieke leesdagboek — en een beginselverklaring uit die tijd staat hier. Over wat deze tien jaar met hun drieduizend boeken me leerde wordt hier verteld.